Wycieczki z przewodnikiem po Wrocławiu i Dolnym Śląsku

Izabella Koenig

WITAJ NA MOJEJ STRONIE

Jako licencjonowany przewodnik po Wrocławiu i pilot wycieczek, pragnę pokazać Państwu zabytki i atrakcje Wrocławia oraz piękno i bogactwo Dolnego Śląska.

Wrocław – czwarte co do wielkości miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców, piąte pod względem powierzchni, jedyne pod względem panującego w nim klimatu. Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski. Na przestrzeni wieków ścierały się tu wpływy kulturowe, tradycje i religie wielu narodów, co znalazło odzwierciedlenie w architekturze. Budowle miasta pokazują jego ponad tysiącletnią, złożoną historię. Dzisiaj miasto odwołuje się do swojej wielokulturowej przeszłości i promuje się hasłem: „Wrocław miastem spotkań”. A zatem spotkajmy się we Wrocławiu, mieście o największej w Polsce liczbie mostów, z ogromnym, tętniącym życiem rynkiem i nastrojowym Ostrowem Tumskim. Tu znajduje się najstarsze i największe w Polsce ZOO z najnowszą atrakcją Afrykarium, 5 Katedr, Dzielnica Czterech Wyznań, liczne zabytki sztuki sakralnej i świeckiej oraz unikatowa w skali europejskiej Panorama Racławicka.

Charakterystyczne dla architektury miasta są górujące nad nim wieże kościelne: jednak dzisiejszy Wrocław to również nowoczesna zabudowa jak choćby Sky Tower – najwyższy budynek mieszkalny w kraju czy Hala Stulecia będąca na liście UNESCO. Zapraszam zatem na wspólny spacer.

CENNIK

Usługa przewodnicka Wrocław
do 3 godz. – 250
do 4 godz. – 300
do 5 godz. – 350

Pilotaż grupy Dolny Śląsk – 400 zł / dzień

Vodić na hrvatskom jeziku – 400 zł

O MNIE

DOLNY ŚLĄSK

Izabella Koenig

PRZEWODNIK PO WROCŁAWIU I PILOT WYCIECZEK.
Dolny Śląsk – obszar niezwykle atrakcyjny turystycznie. Ze względu na swoje położenie i zasoby naturalne był na przestrzeni wieków obiektem walki między mocarstwami. Dzisiejszy obraz Dolnego Śląska to dziedzictwo pozostałe po rządach władców polskich, czeskich, austriackich i niemieckich. To tu znajduje się niemal jedna czwarta zamków i pałaców Polski. Na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, zwanej Doliną Pałaców i Ogrodów, ulokowanych jest prawie 30 kompleksów pałacowo-parkowych, dlatego porównywana jest ona z Doliną Loary. Przez Dolny Śląsk przebiega Szlak Zamków Piastowskich. W Książu podziwiać można trzeci co do wielkości zamek w Polsce i jeden z największych w Europie. Na Dolnym Śląsku znajdują się dwa z 13 polskich zabytków wpisanych na listę UNESCO; do jednego z nich zaliczane są Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, drugim jest Hala Stulecia we Wrocławiu. Rejon dolnośląski słynie również z niezliczonych zabytków sakralnych, w tym z monumentalnych założeń pocysterskich m.in. w Krzeszowie, Lubiążu, Legnickim Polu. Pozostałe atrakcje to fortyfikacje, sztolnie, zabytki przemysłowe oraz przyroda. Zróżnicowanie terenu, od rozległej Równiny Wrocławskiej po najwyższy szczyt Sudetów – Śnieżkę 1602 m n.p.m., stwarza szerokie możliwości aktywnego wypoczynku. nZapraszam do skorzystania z moich usług. Izabella Koenig przewodnik po Wrocławiu pilot wycieczek Wrocław – czwarte co do wielkości miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców, piąte pod względem powierzchni, jedyne pod względem panującego w nim klimatu. Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski. Na przestrzeni wieków ścierały się tu wpływy kulturowe, tradycje i religie wielu narodów, co znalazło odzwierciedlenie w architekturze. Budowle miasta pokazują jego ponad tysiącletnią, złożoną historię. Dzisiaj miasto odwołuje się do swojej wielokulturowej przeszłości i promuje się hasłem: „Wrocław miastem spotkań”. A zatem spotkajmy się we Wrocławiu, mieście o największej w Polsce liczbie mostów, z ogromnym, tętniącym życiem rynkiem i nastrojowym Ostrowem Tumskim. Tu znajduje się najstarsze i największe w Polsce ZOO z najnowszą atrakcją Afrykarium, 5 Katedr, Dzielnica Czterech Wyznań, liczne zabytki sztuki sakralnej i świeckiej oraz unikatowa w skali europejskiej Panorama Racławicka.

Charakterystyczne dla architektury miasta są górujące nad nim wieże kościelne: jednak dzisiejszy Wrocław to również nowoczesna zabudowa jak choćby Sky Tower – najwyższy budynek mieszkalny w kraju czy Hala Stulecia będąca na liście UNESCO. Zapraszam zatem na wspólny spacer.
0

lat
doświadczenia

0


klientów

0

ciekawych
historii

0

zrealizowanych
wycieczek

OFERTA

Na stronie poświęconej ofercie nie chciałabym umieszczać długich opisów najczęściej zwiedzanych obiektów. Kto chce o nich przeczytać, kupi przewodnik. O atrakcjach Wrocławia czy Dolnego Śląska chciałabym opowiedzieć Państwu osobiście. Aby zachęcić Państwa do wspólnego zwiedzania, przedstawiam poniżej zdjęcia kilku wybranych przeze mnie miejsc. W trakcie wspólnej wycieczki oferuję dużą dawkę rzetelnej wiedzy ze szczyptą humoru. Wspólne zwiedzanie Wrocławia lub Dolnego Śląska proponuję wszystkim grupom wiekowym. Przedszkolakom, które niestrudzenie tropią wrocławskie krasnoludki i chętnie słuchają legend. Uczniom, którzy nie zawsze chętnie słuchają, ale moją rolą jest aby ich zainteresować a nie zanudzić. Grupom zorganizowanym i grupom firmowym proponuję realizację programu zgodną z ich oczekiwaniami. Zachęcam do zwiedzania również turystów indywidualnych, którzy dowolnie mogą kształtować program i zasypywać mnie nieograniczoną liczbą pytań.

WARTO ZOBACZYĆ

Uniwersytet Wrocławski

Założony w 1702 r., druga co do długości w fasada barokowa w Polsce, ma 171 metrów. Na zdjęciu oryginalna barokowa sala - Aula Leopoldina.

Hala Stulecia/Ludowa

Jeden z 13 polskich zabytków wpisanych na listę UNESCO, gdy powstała miała kopułę o największej średnicy na świecie – 65 m. Powstała w 1913 r. wg projektu M. Berga.

Krasnale wrocławskie i Stare Jatki

Coś dla dorosłych i dzieci

Ratusz

Perła gotyku, wznoszony od XIII do XVI w., symbol zamożności miasta.

Dworzec PKP

Jeden z najpiękniejszych budynków dworcowych w Polsce, w stylu neogotyku angielskiego, z 1857 r. Pierwsza linia kolejowa na terenie dzisiejszej Polski powstała na Dolnym Śląsku w 1842 r., na trasie Wrocław - Oława. (Zdjęcie dworca)

Ogród Japoński

Ma ponad 100-letnią historię. Starszy od niego jest Wrocławski Ogród Botaniczny, ma ponad 200 lat.

Sky Tower

Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce.

Ostrów Tumski

niegdyś kolebka miasta, siedziba władzy świeckiej i kościelnej, dzisiaj miejsce o szczególnej atmosferze. Tu znajduje się jedna z 5 Katedr wrocławskich. W Dzielnicy 4 Świątyń blisko siebie znajdują się: Synagoga, Kościół Katolicki, Kościół Ewangelicki i Cerkiew.

Rynek

Drugi co do wielkości średniowieczny plac targowy w Polsce, jeden z najpiękniejszych w Europie, serce miasta, tu życie toczy się całą dobę.

Most Tumski

Keden z najstarszych mostów Wrocławia z 1892 r., zwany również Mostem Miłości. Wrocław zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem ilości mostów. Ile ich jest? Przyjedź, policzymy wspólnie!

KONTAKT

Treść akordeonu
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: Przewodnictwo Turystyczne i Pilotaż Izabella Koenig ul. Nyska 52/20 50-505 Wrocław, NIP:  6111223344,  Regon: 231086497,  izabellakoenig@wp.pl, tel. 510 083 439;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Izabella Koenig;

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

WYKONAŁ || DARIUSZ TOMASZEWSKI